HOME > 빛과소금마당 > 교우소식 및 공지사항
    
입 원: 박귀선 집사
빛과소금교회 [master]   2019-09-27 오후 3:45:52 30
박귀선 집사님  고려정형외과에 입원하셨습니다.
(IP : 1.212.177.243)
  별세: 故 김진맹 성도 (2019-09-27 오후 3:46:28)
  결 혼: 임병훈군 과 김지수양 (2019-09-20 오후 2:35:49)
 
       

번호 제목 이름 날짜 조회
  1132     입 원: 정성순 집사     빛과소금교회     2019.10.11     6  
  1131     입 원: 이화자 권사     빛과소금교회     2019.10.11     8  
  1130     출 산: 박민경 성도 득녀     빛과소금교회     2019.10.04     28  
  1129     별세: 故 김진맹 성도     빛과소금교회     2019.09.27     34  
      입 원: 박귀선 집사     빛과소금교회     2019.09.27     31  
  1127     결 혼: 임병훈군 과 김지수양     빛과소금교회     2019.09.20     65  
  1126     결 혼: 신민하 양 과 김병민 군     빛과소금교회     2019.09.20     64  
  1125     입 원: 채옥수집사     빛과소금교회     2019.09.20     39  
  1124     출 산: 이한결 성도, 현유리 성도     빛과소금교회     2019.09.14     56  
  1123     별 세: 故 유남균 집사     빛과소금교회     2019.09.14     57  
  1122     입 원: 오영순 집사     빛과소금교회     2019.09.14     42  
  1121     입 원: 하복희 권사     빛과소금교회     2019.09.14     50  
  1120     별세: 故하정수 성도     빛과소금교회     2019.09.06     86  
  1119     별 세: 故민재업 성도     빛과소금교회     2019.09.06     70  
  1118     별 세: 故 김정숙님     빛과소금교회     2019.08.30     90  
  1117     별 세: 故서정길 집사     빛과소금교회     2019.08.30     79  
  1116     입 원: 김나경 성도님     빛과소금교회     2019.08.30     73  
  1115     입 원: 김지연 집사     빛과소금교회     2019.08.30     75  
  1114     입 원: 이영화 집사     빛과소금교회     2019.08.30     58  
  1113     출 산: 김선국 성도, 차수정 성도 득녀     빛과소금교회     2019.08.23     73  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..[57]