HOME > 빛과소금마당 > 교우소식 및 공지사항
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  1017     입원 - 김순규 집사     빛과소금교회     2018.11.09     645  
  1016     결혼 - 황은지양,박재현군     빛과소금교회     2018.11.02     683  
  1015     결혼 - 조석남군,이혜진양     빛과소금교회     2018.11.02     794  
  1014     이사 - 임정화 권사     빛과소금교회     2018.11.02     637  
  1013     이사 - 박창현 집사, 최강희 집사     빛과소금교회     2018.11.02     634  
  1012     이사 - 이계윤 장로, 이남미 권사     빛과소금교회     2018.11.02     652  
  1011     입원 - 이정숙 집사     빛과소금교회     2018.11.02     602  
  1010     입원 - 손숙자 은퇴집사     빛과소금교회     2018.11.02     621  
  1009     출산 - 조광희 집사     빛과소금교회     2018.11.02     603  
  1008     출산 - 심현아 성도     빛과소금교회     2018.11.02     616  
  1007     장례 - 故 김금옥 집사     빛과소금교회     2018.11.02     638  
  1006     결혼 - 노지민군,서보라양     빛과소금교회     2018.10.26     730  
  1005     입원 - 차수정 성도     빛과소금교회     2018.10.19     709  
  1004     입원 - 임선영 집사     빛과소금교회     2018.10.19     693  
  1003     이사 - 조경식 집사,윤은연 집사     빛과소금교회     2018.10.19     736  
  1002     결혼 - 방수민양,박관혁군     빛과소금교회     2018.10.12     733  
  1001     결혼 - 김미리양,공민헌군     빛과소금교회     2018.10.05     711  
  1000     입원 - 채옥수 집사     빛과소금교회     2018.10.05     651  
  999     장례 - 故 정인순 집사     빛과소금교회     2018.10.05     692  
  998     입원 - 정인순 집사     빛과소금교회     2018.09.29     739  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10..[60]  

제목 이름 내용