HOME > 빛과소금마당 > 교우소식 및 공지사항
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  1057     장 례: 故 임정섭 님     빛과소금교회     2019.03.08     517  
  1056     입원 - 서정길 집사     빛과소금교회     2019.02.22     586  
  1055     입원 - 백지원 집사     빛과소금교회     2019.02.15     564  
  1054     입원 - 손주찬 청년     빛과소금교회     2019.02.15     657  
  1053     입원 - 이영례 집사     빛과소금교회     2019.02.15     555  
  1052     입원 - 구본창 안수집사     빛과소금교회     2019.02.15     523  
  1051     입원 - 김지연 집사     빛과소금교회     2019.02.15     546  
  1050     장례 - 故 이영원 성도     빛과소금교회     2019.02.08     587  
  1049     장례 - 故 심상순 권사     빛과소금교회     2019.02.01     612  
  1048     장례 - 故 현봉운 집사     빛과소금교회     2019.02.01     571  
  1047     개업 - 김진수 성도     빛과소금교회     2019.01.18     640  
  1046     입원 - 박경용 집사     빛과소금교회     2019.01.18     579  
  1045     입원 - 윤순례 권사     빛과소금교회     2019.01.11     626  
  1044     개업 - 신해선 집사     빛과소금교회     2019.01.11     669  
  1043     입원 - 이평구 은퇴안수집사     빛과소금교회     2019.01.11     545  
  1042     입원 - 구본창 안수집사     빛과소금교회     2019.01.11     560  
  1041     장례 - 故이옥례 권사     빛과소금교회     2019.01.11     607  
  1040     입원 - 조명선 집사     빛과소금교회     2019.01.04     604  
  1039     입원 - 김지연 집사     빛과소금교회     2019.01.04     627  
  1038     장례 - 故 한순임 님     빛과소금교회     2019.01.04     640  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10..[62]  

제목 이름 내용