HOME > 빛과소금마당 > 교우소식 및 공지사항
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  1012     이사 - 이계윤 장로, 이남미 권사     빛과소금교회     2018.11.02     703  
  1011     입원 - 이정숙 집사     빛과소금교회     2018.11.02     655  
  1010     입원 - 손숙자 은퇴집사     빛과소금교회     2018.11.02     673  
  1009     출산 - 조광희 집사     빛과소금교회     2018.11.02     664  
  1008     출산 - 심현아 성도     빛과소금교회     2018.11.02     678  
  1007     장례 - 故 김금옥 집사     빛과소금교회     2018.11.02     699  
  1006     결혼 - 노지민군,서보라양     빛과소금교회     2018.10.26     795  
  1005     입원 - 차수정 성도     빛과소금교회     2018.10.19     767  
  1004     입원 - 임선영 집사     빛과소금교회     2018.10.19     755  
  1003     이사 - 조경식 집사,윤은연 집사     빛과소금교회     2018.10.19     798  
  1002     결혼 - 방수민양,박관혁군     빛과소금교회     2018.10.12     788  
  1001     결혼 - 김미리양,공민헌군     빛과소금교회     2018.10.05     774  
  1000     입원 - 채옥수 집사     빛과소금교회     2018.10.05     709  
  999     장례 - 故 정인순 집사     빛과소금교회     2018.10.05     750  
  998     입원 - 정인순 집사     빛과소금교회     2018.09.29     794  
  997     입원 - 김윤한 사역은퇴안수집사     빛과소금교회     2018.09.29     737  
  996     결혼 - 박종관 군,김희진 양     빛과소금교회     2018.09.21     829  
  995     입원 - 김윤한 안수집사     빛과소금교회     2018.09.21     807  
  994     장례 - 故 황성근 님     빛과소금교회     2018.09.21     773  
  993     장례 - 故 최정례 은퇴집사     빛과소금교회     2018.09.21     809  

 [1]..11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ..[61]  

제목 이름 내용