HOME > 빛과소금마당 > 교우소식 및 공지사항
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  1172     입 원: 이용정 안수집사     빛과소금교회     2020.01.03     167  
  1171     입 원: 양정호 집사     빛과소금교회     2020.01.03     184  
  1170     별 세: 故장진홍 집사     빛과소금교회     2020.01.03     180  
  1169     출 산: 조세은 성도     빛과소금교회     2019.12.20     230  
  1168     입 원: 이정숙 집사     빛과소금교회     2019.12.20     203  
  1167     입 원: 손주찬 청년     빛과소금교회     2019.12.20     259  
  1166     입 원: 김광채 성도     빛과소금교회     2019.12.20     212  
  1165     개 업: 안영범 집사, 김현정 집사     빛과소금교회     2019.12.20     219  
  1164     입 원: 고춘자 권사(염광의원)     빛과소금교회     2019.12.13     216  
  1163     입 원: 배현정 집사     빛과소금교회     2019.12.13     219  
  1162     이 사: 김상률 집사, 정병순 집사     빛과소금교회     2019.12.13     193  
  1161     수 상: 김선호 성도     빛과소금교회     2019.12.13     215  
  1160     입원: 박덕식 안수집사     빛과소금교회     2019.12.06     241  
  1159     입원: 김남춘 집사     빛과소금교회     2019.12.06     187  
  1158     입원: 박삼순b 집사     빛과소금교회     2019.12.06     195  
  1157     입원: 김병휘 집사     빛과소금교회     2019.12.06     206  
  1156     이사: 조애순 성도     빛과소금교회     2019.12.06     207  
  1155     이사: 박건효 집사     빛과소금교회     2019.12.06     209  
  1154     이사: 한혜선 집사     빛과소금교회     2019.12.06     189  
  1153     별세: 故이장평 집사     빛과소금교회     2019.11.29     221  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..[61]  

제목 이름 내용