HOME > 빛과소금마당 > 교우소식 및 공지사항
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  1137     입원: 이정녀 집사     빛과소금교회     2019.11.08     169  
  1136     별세: 윤정숙 성도     빛과소금교회     2019.11.01     192  
  1135     결혼: 백수만군 과 이소연양     빛과소금교회     2019.11.01     207  
  1134     입원: 이정녀 집사     빛과소금교회     2019.10.25     214  
  1133     이사: 이현경 집사     빛과소금교회     2019.10.25     195  
  1132     입 원: 정성순 집사     빛과소금교회     2019.10.11     235  
  1131     입 원: 이화자 권사     빛과소금교회     2019.10.11     201  
  1130     출 산: 박민경 성도 득녀     빛과소금교회     2019.10.04     230  
  1129     별세: 故 김진맹 성도     빛과소금교회     2019.09.27     270  
  1128     입 원: 박귀선 집사     빛과소금교회     2019.09.27     210  
  1127     결 혼: 임병훈군 과 김지수양     빛과소금교회     2019.09.20     280  
  1126     결 혼: 신민하 양 과 김병민 군     빛과소금교회     2019.09.20     308  
  1125     입 원: 채옥수집사     빛과소금교회     2019.09.20     249  
  1124     출 산: 이한결 성도, 현유리 성도     빛과소금교회     2019.09.14     266  
  1123     별 세: 故 유남균 집사     빛과소금교회     2019.09.14     281  
  1122     입 원: 오영순 집사     빛과소금교회     2019.09.14     238  
  1121     입 원: 하복희 권사     빛과소금교회     2019.09.14     230  
  1120     별세: 故하정수 성도     빛과소금교회     2019.09.06     285  
  1119     별 세: 故민재업 성도     빛과소금교회     2019.09.06     257  
  1118     별 세: 故 김정숙님     빛과소금교회     2019.08.30     263  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..[60]  

제목 이름 내용