HOME > 빛과소금마당 > 교우소식 및 공지사항
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  1117     별 세: 故서정길 집사     빛과소금교회     2019.08.30     258  
  1116     입 원: 김나경 성도님     빛과소금교회     2019.08.30     282  
  1115     입 원: 김지연 집사     빛과소금교회     2019.08.30     265  
  1114     입 원: 이영화 집사     빛과소금교회     2019.08.30     243  
  1113     출 산: 김선국 성도, 차수정 성도 득녀     빛과소금교회     2019.08.23     269  
  1112     입 원: 오영순 집사     빛과소금교회     2019.08.23     234  
  1111     입 원: 이충배 집사     빛과소금교회     2019.08.23     234  
  1110     입 원: 김영래 성도     빛과소금교회     2019.08.16     275  
  1109     개 업: 박진옥 집사     빛과소금교회     2019.08.09     294  
  1108     출 산: 조완희 집사, 김명희 집사 득남     빛과소금교회     2019.08.09     270  
  1107     별세: 故이경예 님     빛과소금교회     2019.08.09     310  
  1106     별 세: 故남순우 성도     빛과소금교회     2019.08.09     289  
  1105     이사 : 양정호집사     빛과소금교회     2019.08.02     277  
  1104     이 사: 정선자 권사     빛과소금교회     2019.07.26     325  
  1103     별 세: 故권영춘 은퇴집사     빛과소금교회     2019.07.19     357  
  1102     입 원: 정귀복 집사     빛과소금교회     2019.07.19     309  
  1101     별 세: 故박태문 집사     빛과소금교회     2019.07.12     326  
  1100     입 원: 김선호 성도     빛과소금교회     2019.07.12     310  
  1099     입 원: 권영춘 집사     빛과소금교회     2019.07.12     312  
  1098     입 원: 박상순 집사     빛과소금교회     2019.07.12     304  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..[60]  

제목 이름 내용