HOME > 빛과소금마당 > 교우소식 및 공지사항
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  1157     입원: 김병휘 집사     빛과소금교회     2019.12.06     238  
  1156     이사: 조애순 성도     빛과소금교회     2019.12.06     240  
  1155     이사: 박건효 집사     빛과소금교회     2019.12.06     238  
  1154     이사: 한혜선 집사     빛과소금교회     2019.12.06     217  
  1153     별세: 故이장평 집사     빛과소금교회     2019.11.29     259  
  1152     별세:故김영준 성도     빛과소금교회     2019.11.29     272  
  1151     결혼: 김태훈 군 과 장유경 양     빛과소금교회     2019.11.29     292  
  1150     별세: 故소영섭 성도     빛과소금교회     2019.11.22     238  
  1149     별세: 故정원준 성도     빛과소금교회     2019.11.22     248  
  1148     별세: 故이외순 집사     빛과소금교회     2019.11.22     250  
  1147     별세: 故김종철성도     빛과소금교회     2019.11.22     241  
  1146     결혼: 이대원 군과 한미애 양     빛과소금교회     2019.11.22     323  
  1145     결혼: 김선도 군 과 고하나 양     빛과소금교회     2019.11.22     258  
  1144     결혼: 나진우 군과 김혜진 양     빛과소금교회     2019.11.22     272  
  1143     결혼: 이성근 군과 안현영 양     빛과소금교회     2019.11.22     247  
  1142     이사: 하복희권사     빛과소금교회     2019.11.15     244  
  1141     별세: 故오순녀님     빛과소금교회     2019.11.15     237  
  1140     입원: 나정순 권사     빛과소금교회     2019.11.15     251  
  1139     이사: 홍윤희 성도     빛과소금교회     2019.11.15     227  
  1138     이사: 남승현 안수집사, 유미화 집사     빛과소금교회     2019.11.08     268  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..[62]  

제목 이름 내용