HOME > 빛과소금마당 > 교우소식 및 공지사항
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  57     결혼 - 오장탁 청년, 김해진 청년     빛과소금교회     2012.04.08     2854  
  56     결혼 - 김병주 청년     빛과소금교회     2012.04.02     2727  
  55     득녀 - 조경식성도, 유은연성도     빛과소금교회     2012.03.09     2733  
  54     이사 - 김종환 집사, 이순희 집사     빛과소금교회     2012.03.02     2803  
  53     이사 - 방창명집사, 김정란집사     빛과소금교회     2012.03.02     2860  
  52     입대 - 이가영자매     빛과소금교회     2012.02.25     2781  
  51     득녀 - 황희훈집사, 장정은집사     빛과소금교회     2012.02.25     2776  
  50     이사 - 장경옥집사     빛과소금교회     2012.02.25     2714  
  49     이사 - 심운호집사, 나연수권사     빛과소금교회     2012.02.18     3163  
  48     득녀 - 민재홍 성도, 육소연 성도     빛과소금교회     2012.02.11     3274  
  47     부임 - 김형준 목사, 진연선 전도사     빛과소금교회     2012.01.15     4750  
  46     개업 - 김완태 성도, 장미정 집사     빛과소금교회     2012.01.15     2998  
  45     개업 - 이충배 사역안수집사, 김진희 집사     빛과소금교회     2012.01.04     2951  
  44     개업 - 곽종갑 집사, 강귀심 사역권사     빛과소금교회     2012.01.04     3204  
  43     부임 - 정유진 집사(사무도우미)     빛과소금교회     2011.12.24     2689  
  42     득녀 - 류재식 성도, 오유미 성도     빛과소금교회     2011.12.24     2761  
  41     득남 - 임경식 성도, 배주영 성도     빛과소금교회     2011.12.24     2761  
  40     득녀 - 황명희 집사     빛과소금교회     2011.12.17     2587  
  39     이사 - 박병권 성도 (신창복 집사)     빛과소금교회     2011.12.17     2777  
  38     개업 - 장정은 성도(황희훈 성도)     빛과소금교회     2011.12.17     2809  

 [1].. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60..[62]  

제목 이름 내용