HOME > 빛과소금마당 > 교우소식 및 공지사항
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  1072     결 혼- 이서현 양(이장수 집사, 김경자 집사 딸)과 이현우 군     빛과소금교회     2019.04.05     505  
  1071     입원 - 김진회 성도     빛과소금교회     2019.04.05     446  
  1070     입 원- 연경희 집사     빛과소금교회     2019.04.05     460  
  1069     입원- 채옥수 집사     빛과소금교회     2019.03.29     427  
  1068     입원- 김순근 성도     빛과소금교회     2019.03.29     458  
  1067     입원- 고기준 집사, 엄기성 전도사     빛과소금교회     2019.03.29     486  
  1066     이사- 고기준 집사, 엄기성 전도사     빛과소금교회     2019.03.29     479  
  1065     결혼-신진영 양(신현옥 집사, 최명희 권사 딸)과 우람희 군     빛과소금교회     2019.03.22     568  
  1064     장 례: 故 백지원 집사     빛과소금교회     2019.03.22     480  
  1063     입원 - 채옥수 집사     빛과소금교회     2019.03.22     472  
  1062     입 원- 조광희 집사     빛과소금교회     2019.03.22     479  
  1061     결 혼 - 유미연 양(유영한 집사, 서영희 권사 딸)과 김평강 군     빛과소금교회     2019.03.15     528  
  1060     결 혼:박은선 양(이영자 집사 딸)과 고경환 군     빛과소금교회     2019.03.08     544  
  1059     입 원: 임명일 집사     빛과소금교회     2019.03.08     515  
  1058     입 원: 임혜식 안수집사     빛과소금교회     2019.03.08     484  
  1057     장 례: 故 임정섭 님     빛과소금교회     2019.03.08     484  
  1056     입원 - 서정길 집사     빛과소금교회     2019.02.22     561  
  1055     입원 - 백지원 집사     빛과소금교회     2019.02.15     528  
  1054     입원 - 손주찬 청년     빛과소금교회     2019.02.15     622  
  1053     입원 - 이영례 집사     빛과소금교회     2019.02.15     523  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..[61]  

제목 이름 내용