HOME > 빛과소금마당 > 교우소식 및 공지사항
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  1052     입원 - 구본창 안수집사     빛과소금교회     2019.02.15     494  
  1051     입원 - 김지연 집사     빛과소금교회     2019.02.15     509  
  1050     장례 - 故 이영원 성도     빛과소금교회     2019.02.08     554  
  1049     장례 - 故 심상순 권사     빛과소금교회     2019.02.01     581  
  1048     장례 - 故 현봉운 집사     빛과소금교회     2019.02.01     536  
  1047     개업 - 김진수 성도     빛과소금교회     2019.01.18     600  
  1046     입원 - 박경용 집사     빛과소금교회     2019.01.18     549  
  1045     입원 - 윤순례 권사     빛과소금교회     2019.01.11     593  
  1044     개업 - 신해선 집사     빛과소금교회     2019.01.11     634  
  1043     입원 - 이평구 은퇴안수집사     빛과소금교회     2019.01.11     530  
  1042     입원 - 구본창 안수집사     빛과소금교회     2019.01.11     533  
  1041     장례 - 故이옥례 권사     빛과소금교회     2019.01.11     583  
  1040     입원 - 조명선 집사     빛과소금교회     2019.01.04     575  
  1039     입원 - 김지연 집사     빛과소금교회     2019.01.04     594  
  1038     장례 - 故 한순임 님     빛과소금교회     2019.01.04     610  
  1037     장례 - 故 곽봉영 성도     빛과소금교회     2019.01.04     562  
  1036     입원 - 장재혁 집사     빛과소금교회     2018.12.28     536  
  1035     장례 - 故 변계섭 은퇴장로     빛과소금교회     2018.12.28     584  
  1034     입원 - 이정수 집사     빛과소금교회     2018.12.21     509  
  1033     입원 - 서정길 은퇴집사     빛과소금교회     2018.12.21     497  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..[61]  

제목 이름 내용