HOME > 빛과소금마당 > 교우소식 및 공지사항
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  1223     이 전: 이익환 집사, 권명화 집사     빛과소금교회     2020.06.26     37  
  1222     개 업: 와바(피재성 성도, 신혜선 집사)     빛과소금교회     2020.06.26     20  
  1221     입 원: 이상숙 집사     빛과소금교회     2020.06.26     19  
  1220     별 세: 故강남숙 집사     빛과소금교회     2020.06.26     42  
  1219     입원: 이정임 권사     빛과소금교회     2020.06.19     39  
  1218     입 원: 변명희 집사     빛과소금교회     2020.06.19     35  
  1217     이 사: 송영오 성도, 신선심 집사     빛과소금교회     2020.06.12     44  
  1216     이 사: 장화윤 집사, 나정순 권사     빛과소금교회     2020.06.12     44  
  1215     개 업: 송은경 집사     빛과소금교회     2020.06.12     50  
  1214     별 세: 故원성웅 집사     빛과소금교회     2020.06.05     58  
  1213     이 사: 김주일 성도, 김성숙 집사     빛과소금교회     2020.06.05     39  
  1212     장 례: 故박천례님     빛과소금교회     2020.05.29     45  
  1211     입 원: 원성웅 집사     빛과소금교회     2020.05.29     45  
  1210     이 사: 송세성 성도, 김윤희 집사     빛과소금교회     2020.05.29     39  
  1209     이 사: 김진형 안수집사, 조유현 집사     빛과소금교회     2020.05.22     52  
  1208     입 원: 김길자 권사     빛과소금교회     2020.05.15     75  
  1207     장 례: 故김금심집사     빛과소금교회     2020.05.15     75  
  1206     이 사: 서승현 집사, 이경선 집사     빛과소금교회     2020.05.08     78  
  1205     결 혼: 황지윤 양     빛과소금교회     2020.05.01     98  
  1204     이사 : 김순옥 집사     빛과소금교회     2020.05.01     91  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..[62]  

제목 이름 내용